Skrota bilen med bärgningstjänsten

Är det dags att skrota bilen? Ring oss!

Har du en gammal bil som sjöng på sista versen för länge sedan, och bara står och tar upp plats på tomten eller i garaget? Eller har du kanske en bil som gått sönder till en sådan grad att reparationen kommer kosta mer än vad bilen faktiskt är värd? I situationer som dessa finns det egentligen bara en lösning – att skrota bilen. Vårt kompetenta team på Bärgningstjänsten står redo att hjälpa till! Vi bemannar områdena kring Göteborg, Kungälv, Lerum och Kungsbacka, och hjälper dig att få iväg bilen till skroten på ett snabbt och säkert sätt. Det finns en hel del som du behöver tänka på när du planerar att få din bil skrotad, och här går vi igenom allt du behöver veta.

Så går det till när vi hjälper dig att skrota din bil

Eftersom du inte får lov att bogsera eller köra en bil med körförbud måste du i många fall anlita en bärgare. Detta gäller för alla avställda fordon utan trafikförsäkring. Uttjänta bilar – även kallade skrotbilar – klassas nämligen som miljöfarligt avfall och får därför inte hanteras utan ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Vi på Bärgningstjänsten har alla tillstånd som krävs för att kunna hämta upp och lämna ditt uttjänta fordon hos en auktoriserad bildemonterare i ditt område. Våra bärgare anpassar alltid transporten efter fordonets egenskaper och hämtar upp din bil inom fem arbetsdagar efter bokning. Bilens eventuella skrotningsersättning kvittas dessutom mot transporten, vilket betyder att det i många fall blir helt kostnadsfritt för dig att anlita oss när du ska skrota bilen.

Dokument som du behöver ha till hands

För att få tillbaka fordonsskatten, avbryta bilförsäkringen och på så vis slippa eventuell trängselskatt och böter är det A och O att du avregistreras som ägare på din uttjänta bil. Bildemonteraren som vi transporterar ditt fordon till ser till att din bil blir korrekt avregistrerad, samt avställd om den inte redan är det. Dokumenten du behöver ha till hands när vi hämtar upp din uttjänta bil är följande:

  • senast utfärdat registreringsbevis (del 2)
  • legitimation

Om du inte har registreringsbeviset till hands kan du enkelt beställa ett nytt.

Vad händer sedan?

Att skrota bilen hos en auktoriserad bildemonterare är bra för miljön. Många bildelar tas tillvara och återvinns – exempelvis däck, balansvikter, bromsolja, batterier, katalysatorer, outlösta airbags och kylarvätska. Saker som inte kan återvinnas blir i sin tur förstörda på ett säkert sätt. I samband med att bildemonteraren tar emot din bil får du mottagningsbevis, kvitto samt ett påskrivet registreringsbevis. Information om att din bil lämnats in till skrotning ska sedan skickas till Transportstyrelsen, vilket oftast sker digitalt via bildemonteringsfirman. Därefter sägs din bilförsäkring upp.

I vilka situationer kan man behöva skrota bilen?

Enligt miljöbalken är det strikt förbjudet att orsaka utsläpp som förorenar mark och vatten. Du som bilägare har således ett ansvar att förvara ditt fordon på ett korrekt sätt, samt lämna in den för skrotning när den är uttjänt. Bilar som inte längre fungerar, och av olika anledningar inte kan repareras, måste skrotas.

Vad kostar det att skrota bilen?

I de allra flesta kommuner kostar det ingenting att skrota bilen, och bildemonteringsfirmor erbjuder dessutom en ersättning när man lämnar in en bil till skrotning. Vi på Bärgningstjänsten kvittar bilens eventuella skrotningsersättning mot transporten, vilket betyder att det ofta blir helt kostnadsfritt för dig.

Vilka dokument behöver man ha till hands när bärgarn hämtar upp bilen för skrotning?

Vi behöver ha bilens senast utfärdade registreringsbevis (del 2) samt bilägarens legitimation.

0
Feed

Lämna en kommentar