Så började det

I december 2014 köptes Bärgningstjänsten av Allassistance MG Bilbärgning AB där båda bolagen ägs och drivs av Marcus Gustavsson.
Bärgningstjänsten Sverige AB erbjuder Bärgning & Assistans samt uppställning inomhus för både lätta och tunga fordon.

Vår filosofi

Vi är det personliga bärgningsföretaget där närheten till kunden prioriteras. Bärgningstjänsten ska kännetecknas av att ge alla uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att uppdragen överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar med hög kvalité. Vår filosofi är att alltid tänka efter före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för er som kund. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

ISO-Certifiering

Under 2019 fortsätter vi vår resa mot ISO-certifiering (14000 & 9000) som beräknas vara klart under hösten 2019.


Vi är ett komplett assistans & bärgningsföretag med hög flexibilitet och kompetens inom bl. a. Tungbärgning , maskintransporter, fordonsflytt / rödmärkning, avancerad låsöppning / dyrkning, bärgning & assistans. Läs gärna mer om våra fordon här.


Vårt kontor hittar ni på Ringögatan 31 i Göteborg.

Räddningsförsäkring

Räddningsförsäkring finns i bilförsäkring och båtförsäkring, och ingår då i delkaskoförsäkringen, vilken i sin tur ingår i hel- och halvförsäkringen.


I en räddningsförsäkring ingår kostnader för räddning av fordonet vid skador som uppkommer vid:

  • stöld
  • driftstopp
  • annan ersättningsbar skada


Räddningsförsäkringens självrisk anges i villkoren, och består för räddningsförsäkringen ofta av en rörlig, procentuell självrisk med ett minimibelopp. Genom att teckna en vägassistansförsäkring kan man undgå självrisk vid de flesta typer av driftstopp.

Bärgningstjänsten | Din bärgare

Kontakta oss

Vi utför allt från bilbärgning, tungbärgning, låsöppning, starthjälp och transport av maskiner och fordon. 

 031-15 10 10

Kontakta oss