Miljö & Kvalitetspolicy

Vi är det personliga bärgningsföretaget där närheten till kunden prioriteras. Bärgningstjänsten ska kännetecknas av att ge alla uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att uppdragen överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar med hög kvalité. Vår filosofi är att alltid tänka efter före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för er som kund. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

  • Vi skall följa gällande lagar, förordningar, kundkrav, affärsmässiga krav och övriga krav
  • Vi skall underhålla våra transportmaterial så de alltid är i tekniskt gott och välskött skick
  • Vi skall begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet genom ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning och förebyggande av föroreningar.
  • All personal skall visa ett personligt ansvar för kvalitén och miljön i det dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet.
  • Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt verksamhetssystem.